Хийсэн ажлууд

Манай бүтээгдэхүүнээр хийгдсэн ажлууд

Тус компанийн барилга угсралтын хэсэг нь 2002 оноос дээврийн мэргэшсэн бригадуудын суурин дээр шинээр зохион байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн. Сүүлийн жилүүдэд 400 гаруй хэрэглэгчтэй гэрээ байгуулан үйлчилсний дотроос дараах томоохон объектууд байна.

read more