" Дэвшилтэт технологи Өндөр чанар. Барилгын материал үйлдвэрлэл барилга угсралт"

Манай Бүтээгдэхүүнүүд

Эко хавтан #0022

Эко хавтан #0022

Зиг заг хавтан #0002

Зиг заг хавтан #0002

Тоосгон хавтан #0030

Тоосгон хавтан #0030

Хашаа #0016

Хашаа #0016

Черепицен дээвэр #0031

Черепицен дээвэр #0031

Хашаа боржин #0001

Хашаа боржин #0001

Хашаа тоосго #0002

Хашаа тоосго #0002

Хашаа жимст #0003

Хашаа жимст #0003

Хашаа чулуу #0004

Хашаа чулуу #0004

Хашаа ханан хээ #0006

Хашаа ханан хээ #0006

Хашаа сүлжмэл #0007

Хашаа сүлжмэл #0007

Хашаа дээд сүлжмэл #0008

Хашаа дээд сүлжмэл #0008

Хашаа битүү цэцэг #0009

Хашаа битүү цэцэг #0009

Хашаа задгай цэцэг #0010

Хашаа задгай цэцэг #0010

Хашаа битүү тоосгон сараалж #0012

Хашаа битүү тоосгон сараалж #0012

Хашаа задгай тоосгон сараалж #0013

Хашаа задгай тоосгон сараалж #0013

Хашаа битүү сараалж #0015

Хашаа битүү сараалж #0015