" Дэвшилтэт технологи Өндөр чанар. Барилгын материал үйлдвэрлэл барилга угсралт"

Үнийн санал

Бүтээгдэхүүний нэр Хэмжих нэгж Үнэ
Черепицэн дээвэр Будагтай м2 12000
Будаггүй м2 10000
Угсардаг төмөр бетон хашаа 2м х 0.5м   ком 36000
2м х 1м   ком 61000
2м х 1.5м   ком 88000-106000
2м х 2м   ком энгийн116000-чулуу, навчит128000, сүлжмэл140000
Багана 0.5 м ш 16000
1 м ш 21000
1.5 м ш 28000
2 м ш 36000
Явган замын хавтан

Эко хавтан 60х40х10см

ш 4800
Эко хавтан 60х40х7см ш 4500
Эко хавтан 60х40х7см ш 4200
Эко хавтан 60х40х7см ш 3900
Явган замын хавтан будагтай м2 18500
Явган замын хавтан будаггүй м2 15000
Даацын ЯЗХ 30х20х6см будагтай м2 18500
Даацын ЯЗХ 30х20х6см будаггүй м2 17000
Замын хашлага 50х30х15см ш 5000
50х25х10см ш 3500
40х14х8см ш 2000
     
Жич: Дээрх үнэнд НӨАТ ороогүй болно.