" Дэвшилтэт технологи Өндөр чанар. Барилгын материал үйлдвэрлэл барилга угсралт"

Манай Бүтээгдэхүүнүүд

Хашаа #0016

Хашаа #0016

Хашаа боржин #0001

Хашаа боржин #0001

Хашаа тоосго #0002

Хашаа тоосго #0002

Хашаа жимст #0003

Хашаа жимст #0003

Хашаа чулуу #0004

Хашаа чулуу #0004

Хашаа ханан хээ #0006

Хашаа ханан хээ #0006

Хашаа сүлжмэл #0007

Хашаа сүлжмэл #0007

Хашаа дээд сүлжмэл #0008

Хашаа дээд сүлжмэл #0008

Хашаа битүү цэцэг #0009

Хашаа битүү цэцэг #0009

Хашаа задгай цэцэг #0010

Хашаа задгай цэцэг #0010

Хашаа битүү тоосгон сараалж #0012

Хашаа битүү тоосгон сараалж #0012

Хашаа задгай тоосгон сараалж #0013

Хашаа задгай тоосгон сараалж #0013

Хашаа битүү сараалж #0015

Хашаа битүү сараалж #0015